Velkommen

Velkommen til vår hjemmeside!

 

Vi er en legepraksis med to fastleger og to spesialister som ligger sentralt til på Skedsmokorset med gode parkeringsmuligheter (som er gratis) og gode bussforbindelser.

Fastlege Esben B. Skotte, spes.allmennmedisin

Fastlege Dina Wikstrøm

Spesialist i indremed./hjerte-lunger Knut Risberg

Spesialist i indremed./fordøyelsessykdommerPer E. TolåsViktig informasjon

2. mars 2017 kl. 11:15

Legeerklæringer/dokumenter til NAV og forsikringsselskap

Dokumenter som skal utfylles av fastlege i forbindelse med NAV eller forsikring har 14 dagers behandlingstid. Dette er grunnet stor etterspørsel, og er ofte tidkrevende.

4. november 2016 kl. 13:17

Priser hos spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten har egne priser. Disse justeres hvert år pr. 1. juli.

Konsultasjon hos spesialist:    Kr 345,-

Konsultasjon m/blodprøver/biopsier:   Kr 399,-

Ovenstående prisene dekkes av frikort/teller som egenandel.

OBS! Ved alle konsultasjoner som består av mer enn å kun snakke med legen, og ev. ta blodprøver, tilkommer utgifter for materiellforbruk. Dette er en kostnad som IKKE dekkes av frikort og må derfor belastes pasienten.

 

Timer som ikke avbestilles i tide belastes pasient med faktura på totalt kr 459,- inkl. gebyrer.

Avbestillingsfrist hos dr. Risberg er 24 timer - 1 virkedag

Avbestillingsfrist hos dr. Tolås er 48 timer - 2 virkedager

 

4. november 2016 kl. 13:05

Provokasjonstest av lunger - Metakolin-test hos dr. Risberg

Vi har dessverre fått statusendring på tidspunkt for levering av metakolin. Dette skyldes produksjonsproblemer hos råvareprodusenten og alternative produkter finnes dessverre ikke.

Vi er forespeilet av produktet sannsynligvis vil være tilgjengelig ca. i mars 2017.

Pasienter som venter på denne undersøkelsen vil bli kontaktet så snart vi har produktet i hus. Ta kontakt hvis det er noe annet vi kan hjelpe med i mellomtiden.

20. mai 2015 kl. 08:45

Akuttimer hos fastlege

F.o.m 08.06.15 vil vi kun tilby ø-hjelpstimer i tidsrommet 12:50 til 14:00 som utdeles fra morgenen av, samme dag. Disse timene skal brukes til akutt oppstått sykdom og vil kun være 10 minutters timer inne hos legen.

17. september 2014 kl. 15:29

Prøvetaking på laboratoriet!

Til pasienter med fastlege hos oss:

Vi har åpen lab fra kl. 08:15-11:45 og fra kl. 12:30-14:30 alle dager untatt onsdag. Pasienter uten timeavtale må påberegene ventetid.

20. februar 2014 kl. 09:42

Klinisk studie - kolesterol

6. januar 2014 kl. 09:44

Prisendring på faktura

31. august 2012 kl. 19:40

Betalingsautomat fra Melin Medical

Den 6. september går vi over til selvbetjent betalingsautomat for våre pasienter.

Vi har inngått avtale med Melin Medical for betalingsautomat, og oppfølging av fakturaer. Det vil bli mulig å betale med bankkort, eller velge utskrift av faktura. På fakturaen tilkommer et faktureringsgebyr.

Ved valg av faktura samtykker du samtidig at opplysninger  (kun navn, adresse, legens navn og dato) sendes vår samarbeidspartner. Det er Melin Medical som følger opp utestående fordringer.

Vi håper dette vil oppleves positivt av våre pasienter, som nå vil slippe å stå i kø/vente på personalet for å få betalt, samt at hjelpepersonalet kan gjøre mer helserelaterte oppgaver.

Automaten er svært brukervennlig, men trenger du assistanse, hjelper vi deg gjerne.

FRIKORT må som før vises i ekspedisjonen for registrering før du bruker betalingsautomaten. Spør også gjerne legen om det tilkommer materiellutgifter i tillegg til konsultasjonen hvis du har frikort (aktuelt ved ekg/spirometri/sårskift/GU o.a.).

Hvis du skulle glemme "å gå innom automaten" etter konsultasjonen vil du motta en faktura m/gebyr i posten.

Ved absolutt ønske om kontant betaling snakk med legen/helsepersonalet.

4. mai 2012 kl. 19:44

Skadelegevakten - Kirurgisk legevakt

Skadelegevakten holder til på  Ahus. Både parkering og inngang er skiltet. Tlf.: 6796 6100  

22. april 2008 kl. 12:00

Time / ventetid hos spesialist

For å få time hos spesialist Knut Risberg (hjerte/lunge)eller Per E. Tolås (mage/tarm), må pasienten ha henvisning.
Denne bes sendes hit for vurdering av type undersøkelse og hastegrad av aktuelle spesialist før pasient blir tilskrevet om time.

Begge spesialistene har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

 Det må beregnes noe ventetid på timer, men alle henvisningen vil bli vurdert av spesialist i forhold til hastegrad og prioriterte timer.