Våre pasienter/besøkende skal bruke munnbind i våre lokaler - venterom og ved undersøkelser der dette er mulig. Vi hjelper deg gjerne med veiledning om bruk. 

Vi tilstreber at hver nær-pasientkontakt  blir kortest mulig. Dette krever blant annet at pasienten har klær som gjør at det er raskt og enkelt å få til en kroppslig undersøkelse, blodtrykksmåling, blodprøvetaking etc. Vi ønsker at pasienter stiller til undersøkelse nydusjet og med rene klær. Smykker og klokker bør helst ligge igjen hjemme, og parfyme bør unngås med tanke på astma og allergi  hos våre pasienter.