1. mai 2024 åpnes det ny fastlegeliste ved Skedsmo Medisinske Senter.

Fastlegen heter Saima Khan. Listen finnes på Helsenorge.no  På Helsenorge kan man booke time selv når man er registrert på hennes pasientliste.

Timer kan også bestilles på telefonen eller ved oppmøte. 

 

Fastlegen er på kontoret mandag, tirsdag og torsdag i oppstartsfasen, og vil øke til 4 dager når listen fylles opp. 

 

Det er planlagt for to fastlegehjemler ved Skedsmo Medisinske Senter på sikt. 

Åpningstider vil være kl. 08.15 - 15.00.

Telefontid kl. 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.45

Velkommen!