Prisende justeres etter avtale mellom Dnlf og myndighetene  1. juli hvert år. 

Pr. 1. juli 2022 er prisen: 

Konsultasjon hos spesialist:    Kr 375-

Konsultasjon m/blodprøver:   Kr 434,-

Ovenstående prisene dekkes av frikort/teller som egenandel.

OBS! Ved alle konsultasjoner som består av mer enn å kun snakke med legen, og ev. ta ekg/pusteprøve m.m., tilkommer utgifter for materiellforbruk. Dette er en kostnad som IKKE dekkes av frikort og må derfor belastes pasienten.

Timer som ikke avbestilles i tide belastes pasient med faktura på egenandel og gebyrer. 

Avbestillingsfrist hos spesialist i indremed., dr. Risberg er 24 timer - en  virkedag.