Normal drift

Vi har normal drift, men hensitiller til at myndinghetenes anbefalinger/retningslinjer i.f.t. at man IKKE oppsøker legekontoret ved mistanke om smitte/risiko for smitte/karanten/ventekarantene.  

Ta gjerne kontakt på tlf. 64838070 mellom kl. 11.00-12.00. 

På forhånd takk.