Normal drift

Vi har normal drift, men hensitiller til at myndinghetenes anbefalinger/retningslinjer ift smittebegrensning av coronavirus etterfølges, og at man IKKE oppsøker legekontoret ved mistanke om smitte/risiko for smitte. 

Ta gjerne kontakt på tlf. 64838070 mellom kl. 11.00-12.00. 

På forhånd takk.