Tlf.: 113

Ved ulykker/livstruende tilstander. Kan også kontaktes ved behov for veiledning til f. eks. førstehjelp i akutte situasjoner.