tlf.nr.  113  - Medisinsk nødtelefon

tlf.nr.  112  -  Politi

tlf.nr.  110  -  Brann

 

tlf.nr.  116 117  - lokal legevakt der DU befinner degVed ulykker/livstruende tilstander. Kan også kontaktes ved behov for veiledning til f. eks. førstehjelp i akutte situasjoner.