Telefonnummer: 66 93 66 93
Beliggenhet: Helsebygget i Lillestrøm, Dampsagv. 4, Lillestrøm 

Allmennmedisinsk legevakt for Skedsmo, Rælingen og Lørenskog er døgnåpen. 

Legevakten er for akutte hendelser/lidelser som ikke kan vente!

Ved livstruende tilstand ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på 113.