Ventetiden for time er nå ca. 20 uker.

Nye pasienter må ha henvisning for å få time hos spesialist i indremedisin Knut Risberg (hjerte/lunge/diabetes/kolesterol m.m.).

Vi har offentlig avtale som krever henvisning, og prisene er tilsvarende egenandel på sykehus. Som privatpraktiserende tilkommer materiellkostnad som belastes pasienten direkte. Frikort gjelder her, men vi gjør oppmerksom på at frikort ikke dekker materiellkostander. 

Henvisning bes sendes hit for vurdering med tanke på type undersøkelse og hastegrad før pasient blir tilskrevet om time.

Det må beregnes ca. 4-6 mnd. ventetid på timer, men alle henvisningen vil bli vurdert av spesialist i forhold til hastegrad og prioriterte timer. 

Hvis tilstanden forverres i ventetiden bes pasient å kontakte sin fastlege for ny vurdering.