Pr. 10.04.2018 er det nytt telefonnummer til spesialistpraksis v/dr. Knut Risberg;

64838070