Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sommeren 2021

5. juli 2021

Vi har stengt i forbindelse med avvikling  av sommerferie mellom 12. juli og 6. august.

Ved behov for fornyelse av resepter kan du kontakte din fastlege som har oversikt over alle dine medisiner, også de som første gang er foreskrevet av dr. Risberg.

Opplever du forverring av din tilstand må du kontakte din fastlege, ev. legevakt eller ved livstruende tilstand ring 113.

God sommer!

Bruk av munnbind

9. november 2020

Våre pasienter/besøkende skal bruke munnbind i våre lokaler - venterom og ved undersøkelser der dette er mulig. Vi hjelper deg gjerne med veiledning om bruk. 

Vi tilstreber at hver nær-pasientkontakt  blir kortest mulig. Dette krever blant annet at pasienten har klær som gjør at det er raskt og enkelt å få til en kroppslig undersøkelse, blodtrykksmåling, blodprøvetaking etc. Vi ønsker at pasienter stiller til undersøkelse nydusjet og med rene klær. Smykker og klokker bør helst ligge igjen hjemme, og parfyme bør unngås med tanke på astma og allergi  hos våre pasienter.

Pasienter med timeavtale

18. mars 2020

Normal drift

Vi har normal drift, men hensitiller til at myndinghetenes anbefalinger/retningslinjer i.f.t. at man IKKE oppsøker legekontoret ved mistanke om smitte/risiko for smitte/karanten/ventekarantene.  

Ta gjerne kontakt på tlf. 64838070 mellom kl. 11.00-12.00. 

På forhånd takk. 

Oversikt over resepter

27. mai 2019

Oversikt over dine resepter og antall ganger de er brukt finner du under "legemidler" på https://helsenorge.no

Fornyelse av resepter

27. mai 2019

Resepter som blir foreskrevet ved konsultasjon hos dr. Risberg fornyes hos fastlege hvis man ikke har kontrollavtale her.

Informasjon om medisiner foreskrevet her foreligger i epikrisen som er sendt fastlegen din/henvisende lege.

Din fastlege vil også kunne "laste ned" informasjon om legemidlene dine i Reseptformidleren (om pasient ikke har reservert seg mot dette).

Nytt telefonnummer

10. april 2018

Pr. 10.04.2018 er det nytt telefonnummer til spesialistpraksis v/dr. Knut Risberg;

64838070

Kontaktinformasjon: spesialist i indremedisin Knut Risberg

21. august 2017

Tlf.nr.: 64 83 80 70

Telefontid og ekspedisjon hos spesialist i indremedisin dr. Risberg er mandag - fredag fra kl. 11.00-12.00. 

Ved ekstraordinær pasientpågang/øyeblikkelig hjelp kan det være ventetid på telefonen, eller ev. er tlf. stengt, og vi beklager ulempene dette vil måtte medføre.

 

Siste fredagen hver mnd. er praksisen stengt med noen unntak.

Ny pasienter: Henvisning må sendes oss for vurdering av legen her før brev sendes til pasient med time. 

 

 

Priser hos spesialisthelsetjenesten

4. november 2016

Spesialisthelsetjenesten har egne priser. Disse justeres hvert år pr. 1. juli.

Konsultasjon hos spesialist:    Kr 345,-

Konsultasjon m/blodprøver:   Kr 399,-

Ovenstående prisene dekkes av frikort/teller som egenandel.

OBS! Ved alle konsultasjoner som består av mer enn å kun snakke med legen, og ev. ta ekg/pusteprøve m.m., tilkommer utgifter for materiellforbruk. Dette er en kostnad som IKKE dekkes av frikort og må derfor belastes pasienten.

 

Timer som ikke avbestilles i tide belastes pasient med faktura på totalt kr 459,- inkl. gebyrer.

Avbestillingsfrist hos spesialist i indremed., dr. Risberg er 24 timer - en  virkedag

 

Betalingsautomat fra Melin Medical -* NYTT navn; Convene

31. august 2012

Vi har avtale med Convene (tidl. Melin Medical) for betalingsautomat, og oppfølging av fakturaer.

Betalingsmuligheter er kort (debet og kreditt), mobilpay inkl. Vipps. Ved valg av faktura  tilkommer gebyr.

Ved valg av faktura samtykker du samtidig at opplysninger  (navn, adresse, tlf.nr., legens navn og dato) sendes vår samarbeidspartner. Det er Convene (tidl. Melin Medical) som følger opp utestående fordringer.

Automaten er svært brukervennlig, men trenger du assistanse, hjelper vi deg gjerne.

FRIKORT gjelder hos oss. Dette dekker egenandelen, men IKKE  materiellkostander  som tilkommer ved lungetest og hjerteundersøkelser. 

Hvis du skulle glemme å gå innom automaten etter konsultasjonen vil du motta en faktura m/gebyr i posten.

Ved absolutt ønske om kontant betaling snakk med legen/helsepersonalet.

Ventetid hos spesialist

22. april 2008

Ventetiden for time er nå ca. 20 uker.

Nye pasienter må ha henvisning for å få time hos spesialist i indremedisin Knut Risberg (hjerte/lunge/diabetes/kolesterol m.m.).

Vi har offentlig avtale som krever henvisning, og prisene er tilsvarende egenandel på sykehus. Som privatpraktiserende tilkommer materiellkostnad som belastes pasienten direkte. Frikort gjelder her, men vi gjør oppmerksom på at frikort ikke dekker materiellkostander. 

Henvisning bes sendes hit for vurdering med tanke på type undersøkelse og hastegrad før pasient blir tilskrevet om time.

Det må beregnes ca. 4-6 mnd. ventetid på timer, men alle henvisningen vil bli vurdert av spesialist i forhold til hastegrad og prioriterte timer. 

Hvis tilstanden forverres i ventetiden bes pasient å kontakte sin fastlege for ny vurdering.

Ambulanse /Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

22. april 2008

Tlf.: 113

Ved ulykker/livstruende tilstander. Kan også kontaktes ved behov for veiledning til f. eks. førstehjelp i akutte situasjoner.

Medisinsk legevakt/ legeformidlingssentralen Lillestrøm

22. april 2008

Telefonnummer: 66 93 66 93
Beliggenhet: Helsebygget i Lillestrøm, Dampsagv. 4, Lillestrøm 

Allmennmedisinsk legevakt for Skedsmo, Rælingen og Lørenskog er døgnåpen. 

Legevakten er for akutte hendelser/lidelser som ikke kan vente!

Ved livstruende tilstand ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på 113.

SMS køfrisystem

5. oktober 2005

SMS køfrisystem - Helserespons

Er du pasient hos dr. Risberg kan du fornye eResepter ved å sende SMS. Pasienter med avtale om oppfølging/kontroll kan bestille time via SMS, dette gjelder også pasienter med avtale om "øyeblikkelig hjelp-timer".

Vi besvarer også generelle spm. via SMS.
Det gjøres oppmerksom på at dette er en betalingsløsning og man blir belastet for kr 6,- pr. mld. (pris pr. 01.04.18).


Skriv kodeordet SKEDSMO ditt navn, fødselsdato og stikkord om hva det gjelder og send til 2097.
F. eks.: SKEDSMO Ola Norman 01.01.75 kontroll blodtrykk.