Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vinter / Vår 2021

25. februar 2021

Vi holder stengt; 

Fredag 26. februar

Torsdag 4. mars

Fredag 5. mars

Påskeferie fra torsdag 25. mars og frem til tirsdag 6. april. 

Ved behov for legehjelp kontakt din fastlege / legevakt. Ved behov for akutte livstruende situasjoner ring 113. 

25. februar 2021

Bruk av munnbind

9. november 2020

Vi har bestemt at våre pasienter/besøkende skal bruker munnbind i våre lokaler - venterom og ved undersøkelser der dette er mulig. Vi hjelper deg gjerne med veiledning om bruk. 

Vi tilstreber at hver nær-pasientkontakt  blir kortest mulig. Dette krever blant annet at pasienten har klær som gjør at det er raskt og enkelt å få til en kroppslig undersøkelse, blodtrykksmåling, blodprøvetaking etc. Vi ønsker at pasienter stiller til undersøkelse nydusjet og med rene klær. Smykker og klokker bør helst ligge igjen hjemme. Dette er viktig for å redusere faren for virusspredning.

Pasienter med timeavtale

18. mars 2020

Normal drift

Vi har normal drift, men hensitiller til at myndinghetenes anbefalinger/retningslinjer ift smittebegrensning av coronavirus etterfølges, og at man IKKE oppsøker legekontoret ved mistanke om smitte/risiko for smitte. 

Ta gjerne kontakt på tlf. 64838070 mellom kl. 11.00-12.00. 

På forhånd takk. 

Oversikt over resepter

27. mai 2019

Oversikt over dine resepter og antall ganger de er brukt finner du under "legemidler" på https://helsenorge.no

Fornyelse av resepter

27. mai 2019

Resepter som blir foreskrevet ved konsultasjon hos dr. Risberg fornyes hos fastlege hvis man ikke har kontrollavtale her.

Informasjon om medisiner foreskrevet her foreligger i epikrisen som er sendt fastlegen din/henvisende lege.

Din fastlege vil også kunne "laste ned" informasjon om legemidlene dine i Reseptformidleren (om pasient ikke har reservert seg mot dette).

Nytt telefonnummer

10. april 2018

Pr. 10.04.2018 er det nytt telefonnummer til spesialistpraksis v/dr. Knut Risberg;

64838070

Kontaktinformasjon: spesialist i indremedisin Knut Risberg

21. august 2017

Tlf.nr.: 64 83 80 70

Telefontid og ekspedisjon hos spesialist i indremedisin dr. Risberg er mandag - fredag fra kl. 11.00-12.00. 

Ved ekstraordinær pasientpågang/øyeblikkelig hjelp kan det være ventetid på telefonen, eller ev. er tlf. stengt, og vi beklager ulempene dette vil måtte medføre.

 

Siste fredagen hver mnd. er praksisen stengt med noen unntak.

Ny pasienter: Henvisning må sendes oss for vurdering av legen her før brev sendes til pasient med time. 

 

 

Priser hos spesialisthelsetjenesten

4. november 2016

Spesialisthelsetjenesten har egne priser. Disse justeres hvert år pr. 1. juli.

Konsultasjon hos spesialist:    Kr 345,-

Konsultasjon m/blodprøver:   Kr 399,-

Ovenstående prisene dekkes av frikort/teller som egenandel.

OBS! Ved alle konsultasjoner som består av mer enn å kun snakke med legen, og ev. ta ekg/pusteprøve m.m., tilkommer utgifter for materiellforbruk. Dette er en kostnad som IKKE dekkes av frikort og må derfor belastes pasienten.

 

Timer som ikke avbestilles i tide belastes pasient med faktura på totalt kr 459,- inkl. gebyrer.

Avbestillingsfrist hos spesialist i indremed., dr. Risberg er 24 timer - en  virkedag

 

Betalingsautomat fra Melin Medical

31. august 2012

Vi har inngått avtale med Melin Medical for betalingsautomat, og oppfølging av fakturaer. Det vil bli mulig å betale med bankkort, eller velge faktura som man får med seg med en gang. På fakturaen tilkommer et faktureringsgebyr.

Ved valg av faktura samtykker du samtidig at opplysninger  (navn, adresse, tlf.nr., legens navn og dato) sendes vår samarbeidspartner. Det er Melin Medical som følger opp utestående fordringer.

Vi håper dette vil oppleves positivt av våre pasienter, som nå vil slippe å stå i kø/vente på personalet for å få betalt, samt at hjelpepersonalet kan gjøre mer helserelaterte oppgaver.

Automaten er svært brukervennlig, men trenger du assistanse, hjelper vi deg gjerne.

FRIKORT må som før vises i ekspedisjonen for registrering før du bruker betalingsautomaten. Spør også gjerne legen om det tilkommer materiellutgifter i tillegg til konsultasjonen hvis du har frikort (aktuelt ved ekg/spirometri/sårskift/GU o.a.).

Hvis du skulle glemme "å gå innom automaten" etter konsultasjonen vil du motta en faktura m/gebyr i posten.

Ved absolutt ønske om kontant betaling snakk med legen/helsepersonalet.

Ventetid hos spesialist

22. april 2008

Ventetiden for time er nå ca. 25 uker.

Nye pasienter må ha henvisning for å få time hos spesialist i indremedisin Knut Risberg (hjerte/lunge/diabetes/kolesterol m.m.).

Vi har offentlig avtale som krever henvisning, og prisene er tilsvarende egenandel på sykehus. Som privatpraktiserende tilkommer materiellkostnad som belastes pasienten direkte. Frikort gjelder her, men vi gjør oppmerksom på at frikort ikke dekker materiellkostander. 

Henvisning bes sendes hit for vurdering med tanke på type undersøkelse og hastegrad før pasient blir tilskrevet om time.

Det må beregnes ca. 4-6 mnd. ventetid på timer, men alle henvisningen vil bli vurdert av spesialist i forhold til hastegrad og prioriterte timer. 

Hvis tilstanden forverres i ventetiden bes pasient å kontakte sin fastlege for ny vurdering.

Ambulanse /Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

22. april 2008

Tlf.: 113

Ved ulykker/livstruende tilstander. Kan også kontaktes ved behov for veiledning til f. eks. førstehjelp i akutte situasjoner.

Medisinsk legevakt/ legeformidlingssentralen Lillestrøm

22. april 2008

Telefonnummer: 66 93 66 93
Beliggenhet: Helsebygget i Lillestrøm, Dampsagv. 4, Lillestrøm 

Allmennmedisinsk legevakt for Skedsmo, Rælingen og Lørenskog er døgnåpen. 

Legevakten er for akutte hendelser/lidelser som ikke kan vente!

Ved livstruende tilstand ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på 113.

SMS køfrisystem

5. oktober 2005

Fra 04.10.05 kan vi tilby våre pasienter SMS køfrisystem.

Er du pasient hos dr. Risberg kan du fornye eResepter ved å sende SMS. Pasienter med avtale om oppfølging/kontroll kan bestille time via SMS, dette gjelder også pasienter med avtale om "øyeblikkelig hjelp-timer".

Vi besvarer også generelle spm. via SMS.
Det gjøres oppmerksom på at dette er en betalingsløsning og man blir belastet for kr 6,- pr. mld. (pris pr. 01.04.18).


Skriv kodeordet SKEDSMO ditt navn, fødselsdato og stikkord om hva det gjelder og send til 2097.
F. eks.: SKEDSMO Ola Norman 01.01.75 kontroll blodtrykk.